25 sep 2017 12:07

Top Skills 2.0: meer vrouwen in topfuncties

Brussel, 25 september 2017 – Selor pleit resoluut voor gelijke kansen en een gelijke behandeling voor iedereen. Daarbij hecht Selor groot belang aan gendergelijkwaardigheid. Want vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in managementfuncties, in elk domein, elke sector, en in elk land. Vooral in functies met veel beslissingsmacht en grote verantwoordelijkheden zijn vrouwen nog te weinig actief. Met slechts 23,2 % vrouwen in een managementfunctie bevindt België zich duidelijk achteraan in het Europese peloton. Bij de federale overheid doen ze het iets beter, maar ook daar zijn vrouwelijke managers duidelijk ondervertegenwoordigd: slechts 26% van de topmanagers is een vrouw.


Top Skills: meer vrouwen in topfuncties
Om het hoofd te bieden aan deze ongelijkheid stelt Selor nog dit jaar Top Skills voor, een initiatief dat vrouwen met ambitie wil aanmoedigen om zich kandidaat te stellen voor topfuncties bij de federale overheid. Vrouwen met managementambities kunnen in november gratis deelnemen aan een managementassessment en kunnen zo vertrouwd raken met de procedures voor topfuncties. Dit assessment staat open voor alle vrouwen met ambitie. Kandidates moeten ofwel meer dan 6 jaar managementervaring hebben, ofwel minstens 10 jaar ervaring in een job op universitair niveau.

 

Beter gewapend voor topselecties
Top Skills werpt vruchten af, zo veel is duidelijk. Zo blijkt uit het onderzoek van de laatste editie, Top Skills 2016, dat

  • 86 % van de deelneemsters een beter zicht heeft op de selectieprocedures en de vereisten
  • 82 % van de deelneemsters haar competenties beter kan inschatten na Top Skills
  • 96 % van de deelneemsters zich beter gewapend voelt na Top Skills.

 

Nieuw in 2017: infosessie en netwerk-event op 28 september
Door het succes van de voorbije jaren en de positieve feedback van de deelneemsters, introduceert Selor dit jaar ook een infosessie.  De nieuwste editie van Top Skills wordt ingezet met een infosessie op 28 september.  Vanaf 29 september gaan de effectieve inschrijvingen voor Top Skills van start en kunnen vrouwen hun kandidatuur insturen.
Experten van Selor geven tijdens de infosessie uitleg over de procedures, tips over hoe je cv te optimaliseren, en over hoe je je kan voorbereiden op een managementselectie. Vrouwelijke topmanagers Tania Dekens (administrateur-generaal Famifed) en Anne Kirsch (adjunct administrateur-generaal RSZ) getuigen er over hun professionele parcours. Tijdens de netwerklunch die de infosessie vergezelt zullen ook enkele topmanagers aanwezig zijn, en een aantal vertegenwoordigsters van het netwerk Felink.
Al meer dan 100 geïnteresseerde vrouwen hebben zich tot op heden ingeschreven voor deze infosessie. Ook persleden zijn welkom om deze infosessie bij te wonen, of kunnen er meer informatie inwinnen.

 

"Het was een boeiende ervaring!”
De enthousiaste reactie van een deelneemster uit 2016, Sandra Pas:
"Het was een boeiende ervaring vooral omdat je simpelweg moet vertrouwen op jezelf, de informatie uit de case opnemen en er volledig voor gaan. Je krijgt ook constructieve feedback en aandachtspunten voor je verdere ontwikkeling. Ik heb nu een realistisch beeld van zo’n selectie en zal zeker in de toekomst deelnemen."

 

Reactie minister Steven Vandeput:
“De overheid moet een afspiegeling zijn van onze diverse maatschappij. We hebben veel interessante jobs, zowel voor mannen als voor vrouwen. Veel belangrijker dan het geslacht zijn de juiste competenties en motivatie. Ik ben blij met dit jaarlijks programma dat een overheid weerspiegelt waar ik volledig achtersta: een diverse overheid, een overheid die een voorbeeldrol opneemt en die kansen geeft.”


Reactie staatssecretaris voor Gelijke kansen Zuhal Demir:
“Topfuncties moeten worden toegekend aan de beste kandidaten. Of dat nu mannen of vrouwen zijn, mag geen rol spelen. En als er barrières zijn die vrouwen belemmeren, moeten die worden weggewerkt.”


Verdere info over het project Top Skills kan je lezen op de website van Selor.

 

Praktische informatie over de infosessie op 28 september:

  • 10u30 tot 12u30: infosessie Franstalig
  • 12u30 tot 14u: (tweetalige) netwerklunch
  • 14u tot 16u: infosessie Nederlandstalig
  • Adres : Selor, WTC III-gebouw, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.


Contact Selor
Els Daems
Diversity Manager
Telefoon +32 (0)2 788 66 78
GSM +32 (0)477 67 25
els.daems@bosa.fgov.be

 

Contact Kabinet Defensie en Ambtenarenzaken
Laurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
Telefoon +32 (0)2 44 15 200
GSM +32 (0)477 96 26 82
Laurence.mortier@vandeput.fgov.be