02 sep 2011 15:57

Treinbestuurders

Opleiding van treinconducteurs en erkenning van opleidingscentra - tweede lezing

Opleiding van treinconducteurs en erkenning van opleidingscentra - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van de opleidingscentra. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State, de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (nationale autoriteit op het vlak van spoorveiligheid) en de sector. Het werd voor overleg aan de gewestregeringen voorgelegd.

Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voert de wet over de exploitatieveiligheid van de spoorwegen uit (*) en zet Europese richtlijn 2007/59/EG in Belgisch recht om (**). De richtlijn regelt de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegstelsel in de EU besturen.

Voor de algemene en de specifieke opleiding regelt het ontwerp:

  • de voorwaarden en de wijze van erkenning van de opleidingscentra
  • de organisatie, de inhoud, de methode en de opleidingsdoelstellingen van de opleiding
  • de organisatie, de voorwaarden en de inhoud van de examens
  • de criteria voor de examinatoren
  • de afgifte van het getuigschrift 

(*) van 19 december 2006.
(**) van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007.