13 mei 2011 13:29

Treinbestuurders

Opleiding van treinconducteurs en erkenning van opleidingscentra

Opleiding van treinconducteurs en erkenning van opleidingscentra

De ministerraad keurt in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van de opleidingscentra.

Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voert de wet over de exploitatieveiligheid van de spoorwegen uit (*) en zet Europese richtlijn 2007/59/EG in Belgisch recht om (**). De richtlijn regelt de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegstelsel in de EU besturen.

Voor de algemene en de specifieke opleiding regelt het ontwerp:

  • de voorwaarden en de wijze van erkenning van de opleidingcscentra
  • de organisatie, de inhoud, de methode en de opleidingsdoelstellingen van de opleiding
  • de organisatie, de voorwaarden en de inhoud van de examens
  • de criteria voor de examinatoren
  • de afgifte van het getuigschrift

(*) van 19 december 2006.
(**)  van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2007.