30 sep 2022 15:28

Trekkingsrecht op de interdepartementale provisie Oekraïne voor het beleidsdomein energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een trekkingsrecht op de provisie voor Oekraïne en de inschrijving van verschillende fondsen op de begroting van de FOD Economie voor het beleidsdomein energie goed.

Overeenkomstig de kennisgeving inzake de begrotingscontrole 2022 wordt een trekkingsrecht op de provisie voor Oekraïne toegekend voor de volgende dossiers:

  • de mediacampagnes over de energiecrisis, met name de campagne voor het sensibiliseren van de consument om duurzaam om te gaan met energie en de campagne over het Federaal Winterplan 2022
  • de wederopbouw van de strategische voorraden door APETRA
  • de ondersteuning aan Oekraïne op nucleair gebied: vrijwillige bijdrage aan het AIEA, radiologische monitoring met drones om gebieden rond Oekraïense kerninstallaties te onderzoeken
  • de steun aan Oekraïense onderzoekers in België
  • de terbeschikkingstelling van “legal” interims voor de AD Energie
  • de advocaatkosten