18 mrt 2005 16:00

Tussenkomst in transportkosten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van begroting en overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van begroting en overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden.

Het ontwerp kent aan federale personeelsleden met een lichamelijke handicap een tussenkomst toe in de kosten die ze aan eigen vervoer besteden. De tussenkomst bedraagt 100% van de prijs van de treinkaart geldig voor een maand over de aangenomen afstand. Deze maatregel komt er naar analogie met het gratis spoorvervoer dat al op 1 maart 2004 aan de federale personeelsleden is toegekend. Het gratis spoorvervoer heeft als doel zo veel mogelijk amtenaren aan te zetten van het openbaar vervoer gebruik te maken. Zo kan men de wegen ontlasten en een gunstig effect op het leefmilieu verwezenlijken. Omwille van de billijkheid kent men een hogere tussenkomst aan gehandicapten toe, die enkel hun eigen vervoersmiddel kunnen gebruiken. (*) van 3 september 2000, aanvulling art. 12.