17 jul 2015 19:05

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om twee aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Finexpo kent ondernemingen en banken overheidssteun toe voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: het laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.

Eén van de twee dossiers die werden goedgekeurd omvat een overheidssteun van 3.592.512,95 euro voor een aanvraag tot intrestbonificatie met gift van de firma OIP en heeft betrekking op de levering van elektro-optische observatieapparatuur en lange afstand observatiesystemen voor de bescherming van het wild in Kenia tegen de aanhoudende stroperij.