26 jan 2018 16:48

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad meerdere aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om:

  • een gift en de intreststabilisatie voor de levering van materialen voor brandbestrijding in Kenia
  • een gift voor de levering van een radiopharmacy solution voor de CARE Foundation in Kerala, India
  • de intreststabilisatie voor de verkoop en levering van 234 OMS-weefmachines en toebehoren in Brazilië

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.