20 jul 2017 19:15

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem vijf aanvragen voor exportkrediet goed.

De aanvragen zijn:

  • intreststabilisatie voor een drinkwaterproject in de stad Kitale in Kenia
  • intreststabilisatie voor baggerwerken in de haven van Elmina in Ghana
  • intrestbonificatie met gift voor de levering van voetgangersbruggen in Kenia
  • intreststabilisatie voor hetzelfde project
  • intreststabilisatie voor de levering van 280.000 watertellers met toebehoren en de levering en constructie van twee stockagehalls in Benin

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.