15 jan 2016 14:39

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet en nieuw instrument voor technische ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag voor exportkrediet goed en neemt kennis van een nieuw Finexpo instrument.

Finexpo kent ondernemingen en banken overheidssteun toe voor hun exportkrediet door tussen te komen in de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten. Finexpo richt zich vooral op bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. Het laat toe om de financieringskosten die door de banken worden aangeboden, te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt van het exportland af.

De aanvraag voor exportkrediet gaat over de intreststabilisatie voor de verkoop en levering van 10 OTP weefmachines en toebehoren in de Verenigde Staten.

De ministerraad neemt daarnaast ook, overeenkomstig het regeerakkoord, kennis van het nieuwe instrument technische ondersteuning van Finexpo. Met dit nieuw instrument wil Finexpo de steun aan de Belgische export optimaliseren, binnen het kader van de regelgeving van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Delcredere, Finexpo en de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) moeten over voldoende middelen kunnen blijven beschikken om de internationalisering van Belgische ondernemingen efficiënt te ondersteunen. Bijzondere aandacht is er voor de internationalisering van de KMO's. Daarvoor zal een verlichting van de administratieve procedures onderzocht moeten worden in het kader van een aanvraag voor financiële steun voor export en investering.

Verder zal de mogelijkheid om technische steun te verlenen, in het kader van investeringsprojecten in het buitenland, ook worden onderzocht, net als de middelen om te zorgen voor een betere visibiliteit en leesbaarheid van de bestaande gewestelijke, federale, Europese en internationale instrumenten.