25 mrt 2016 15:00

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkredieten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag voor exportkrediet goed. 

Finexpo bestudeert de dossiers die worden ingediend door bedrijven en/of banken die overheidssteun vragen op een exportkrediet. De tussenkomst van Finexpo heeft betrekking op bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. Ze is meer bepaald toegespitst op de voorwaarden van de financiering van het krediet dat de levering van de goederen en diensten vergezelt. Die tussenkomst maakt het mogelijk de kost van de financiering die door de banken ter beschikking wordt gesteld te beperken of te stabiliseren. De tussenkomstmogelijkheden van Finexpo hangen af van het exportland. 

De aanvraag heeft betrekking op een gift voor de levering van een rijsimulator op maat voor treinen aan Egypt National Railways.

De ministerraad gaat anderzijds akkoord met de verhoging van het giftelement voor de intrestbonificatie met aanvullende gift van 35% naar 38% en dit voor de nieuwe dossiers waarover Finexpo advies zal uitbrengen.