20 apr 2018 15:20

Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad drie aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om:

  • een gift voor technische assistentie voor de levering van pneumatische systemen voor het lossen van schepen in Libanon
  • de intreststabilisatie voor de verdieping van kanalen in Qatar
  • de intreststabilisatie voor baggerwerken in het kader van het project Jumairah Open Beach in de Verenigde Arabische Emiraten

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.