28 sep 2018 17:51

Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad drie aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om:

  • intreststabilisatie voor de levering en installatie van fotovoltaïsche installaties in Senegal
  • een gift voor technische assistentie voor de levering fotovoltaïsche installaties in Senegal
  • een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering en installatie van een zonnewaterzuiveringsstation in Ivoorkust

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.