13 nov 2020 16:08

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Sophie Wilmès een aanvraag voor exportkrediet goed voor Libanon.

Het gaat om een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de verkoop van drie graanpompen voor de haven van Beyrouth in Libanon.

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.