06 mei 2022 16:32

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel David Clarinval akkoord met een aanvraag voor toezeggingen inzake exportfinanciering.

Het gaat om de intreststabilisatie voor de levering van brandweervoertuigen, bijbehorende uitrusting en training in Tanzania.

Het project is op 4 september 2020 door de ministerraad goedgekeurd. Om verschillende interne redenen heeft Tanzania echter besloten het project te pauzeren. Onlangs hebben de plaatselijke autoriteiten het project nieuw leven ingeblazen. Als gevolg van de rentevoetwijziging sinds 2020 is een nieuwe goedkeuring door de ministerraad vereist.

Finexpo bestudeert de dossiers die werden ingediend door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor exportkredieten. De tussenkomst van Finexpo heeft betrekking op de financieringsvoorwaarden van ondernemingen die uitrusting en diensten exporteren: ze draagt bij tot de verlaging of de stabilisering van de financieringskosten die door de banken ter beschikking worden gesteld. De mogelijkheden van Finexpo's tussenkomst hangen af van het land van export.