07 okt 2022 18:22

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Hadja Lahbib akkoord met een aanvraag in het kader van een exportfinanciering.

Het gaat om de uitgifte van een belofte voor de tussenkomst van Finexpo voor de verkoop en installatie van machines om medisch afval in ziekenhuizen te ontsmetten en te vermalen in Ivoorkust.

Finexpo onderzoekt de dossiers die worden ingediend door ondernemingen en/of banken die overheidssteun voor exportkredieten aanvragen. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van ondernemingen die uitrusting en diensten exporteren: ze dragen bij tot de verlaging of stabilisering van de door de banken beschikbaar gestelde financieringskosten. De mogelijkheden voor tussenkomst van Finexpo hangen af van het exportland.