30 jun 2023 17:06

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Hadja Lahbib akkoord met een aanvraag voor toezeggingen inzake exportfinanciering.

Het gaat om een gift voor de eerste export van hernieuwbare energieproducten naar Malawi. De export kadert in het Education Digitalization project van de regering van Malawi.

Finexpo bestudeert de dossiers die werden ingediend door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor exportkredieten. De tussenkomst van Finexpo heeft betrekking op de financieringsvoorwaarden van ondernemingen die uitrusting en diensten exporteren: ze draagt bij tot de verlaging of de stabilisering van de financieringskosten die door de banken ter beschikking worden gesteld. De mogelijkheden van Finexpo's tussenkomst hangen af van het land van export.