13 jan 2017 14:49

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet voor Kenia

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag voor exportkrediet voor Kenia goed.

De aanvraag omvat de interestbonificatie met aanvullende gift voor de distributie van drinkwater voor de inwoners van de regio's Nanga en Ithanga en het herstel van het pompstation van Ndura in Kenia.

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.