02 mrt 2018 15:47

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet voor Vietnam

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad een aanvraag voor exportkrediet voor Vietnam goed.

Het gaat om een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van behandeling van vervuilde bodems door thermische desorptie in Vietnam.

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.