22 mei 2021 11:03

Tussenkomst van Finexpo in twee uitvoerkredietaanvragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Sophie Wilmès twee uitvoerkredietaanvragen goed.

Het gaat om:

  • een gift voor technische assistentie in het kader van de installatie van fotovoltaïsche elektriciteitsproductie-eenheden voor Madagaskar
  • een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de verkoop van een machine voor het hergebruik van vliegassen. Deze gift gebeurt met het oog op de invoering van een nieuw Finexpo instrument ter ondersteuning van de export van hernieuwbare energieprojecten door Belgische KMO’S voor Ethiopië

De ministerraad gaat akkoord met de oprichting van een nieuw Finexpo-instrument dat specifiek exportprojecten van Belgische kmo's in de sector hernieuwbare energie moet ondersteunen. Het zorgt ervoor dat Belgische hernieuwbare-energieprojecten tot 700 000 euro in lage- en middeninkomenslanden worden bevorderd, met als doel de exportmogelijkheden voor die Belgische bedrijven te vergroten en tegelijkertijd bij te dragen aan de ontwikkeling van het betrokken land en de energie te vergroenen. Dit nieuwe instrument past binnen de inspanningen van de federale regering op dit gebied en zou ook moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De projecten dienen zich te situeren in een voor hun product nieuw ontwikkelingsland met lage en midden inkomens en de steun mag slechts tweemaal aan een zelfde bedrijf gegeven worden. De tweede steun dient ook plaats te vinden in een ander land met lage en midden inkomens en na volledige uitvoering van het eerste project. De klant dient een overheidsinstelling te zijn. Een bedrijf mag na een goede afloop van een innovatieproject ook beroep doen op dit nieuwe instrument voor ondersteuning via dit product.

Ter herinnering, Finexpo onderzoekt de aanvragen van bedrijven en/of banken die overheidssteun aanvragen voor een uitvoerkrediet. De bijdrage van Finexpo heeft betrekking op de financieringsvoorwaarden voor bedrijven die uitrustingen en diensten uitvoeren: ze maakt het mogelijk om de kosten van de financiering die door de banken ter beschikking wordt gesteld, te verminderen of te stabiliseren. De interventiemogelijkheden van Finexpo zijn afhankelijk van het land van uitvoer.