28 jun 2019 16:20

Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters vier aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om:

  • een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering van
    een waterkrachtcentrale in Mindanao in de Filippijnen
  • de intreststabilisatie voor de uitbreiding van de Quay Mineralier van de autonome haven van Abidjand in Ivoorkust
  • de intreststabilisatie voor de optimalisering van het waterdistributienetwerk in Abobo in Ivoorkust
  • de intreststabilisatie voor de bouw van een drinkwatervoorzieningssysteem in Wenchi in Ghana 

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.