02 dec 2022 15:41

Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Hadja Lahbib vier aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om: 

  • een gift voor de export van anesthesietoestellen naar Azerbeidzjan
  • een gift voor de levering, operationalisering en technologieoverdracht van een reeks chloreringssystemen werkend op zonne-energie in het kader van het Care4Water-project in Togo 
  • de intereststabilisatie voor het ontwerp, de bouw en de installatie van twee metalen viaducten en zeven metalen bruggen in Gabon
  • de intereststabilisatie voor de levering van straatlantaarns op zonne-energie in Burkina Faso

Finexpo bestudeert de dossiers die werden ingediend door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor exportkredieten. De tussenkomst van Finexpo heeft betrekking op de financieringsvoorwaarden van ondernemingen die uitrusting en diensten exporteren: ze draagt bij tot de verlaging of de stabilisering van de financieringskosten die door de banken ter beschikking worden gesteld. De mogelijkheden van Finexpo's tussenkomst hangen af van het land van export.