11 feb 2022 16:50

Tussenkomst van Finexpo in vier kredietaanvragen voor export

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Sophie Wilmès akkoord met vier aanvragen voor toezeggingen inzake exportfinanciering.

Het gaat om:

  • de intereststabilisatie voor de levering van 150 bijkomende ambulances, uitgerust met medische eerstehulpapparatuur in Ivoorkust
  • de intereststabilisatie voor de verkoop en installatie van minigrids van 150 kW, straatlantaarns op zonne-energie, waterputten op zonne-energie met pompen, opslagtanks en troggen, elektrische graanmolens, diepvriezers en reserveonderdelen in Burkina Faso
  • een gift, aan Rwanda, voor de eerste export van een innovatief product (een combinatie van software, hardware en trainingen) door een kmo. Dit product kan bijdragen tot de preventieve geneeskunde doordat niet-overdraagbare ziektes beter in kaart kunnen worden gebracht.
  • een gift voor een project van een kmo in de sector van de hernieuwbare energie voor de uitrusting voor predictief onderhoud van een stuwdam in Kameroen

Finexpo bestudeert de dossiers die werden ingediend door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor exportkredieten. De tussenkomst van Finexpo heeft betrekking op de financieringsvoorwaarden van ondernemingen die uitrusting en diensten exporteren: ze draagt bij tot de verlaging of de stabilisering van de financieringskosten die door de banken ter beschikking worden gesteld. De mogelijkheden van Finexpo's tussenkomst hangen af van het land van export.