09 nov 2018 18:25

Tussentijds verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir akte van het tussentijdse verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019).

De ministerraad van 20 juli 2016 keurde het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019) goed. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie staat in voor de monitoring en de opvolging ervan. De opvolging van de beleidsmaatregelen gebeurt op basis van een monitoringsinstrument met gestandaardiseerde fiches. Aan de hand van deze fiches leverde het netwerk van federale armoedeambtenaren de beschikbare informatie die betrekking heeft op het bevoegdheidsdomein van zijn of haar minister. Deze opvolgingsfiches maakten de opmaak van het tussentijds verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding mogelijk.

Concreet werden 31 acties afgerond, drie acties wachten op een beslissing van de bevoegde ministers en 27 acties zijn lopende. Van de lopende acties zijn er verschillende die per definitie lopen tot het einde van de legislatuur. Op het einde van de legislatuur volgt een eindverslag die de basis vormt voor een evaluatie en die kan gebruikt worden voor de opmaak van een eventueel volgend Federaal Plan Armoedebestrijding.