13 jul 2018 16:03

Tussentijdse evaluatie 2017 van het BE GOLD-project met betrekking tot jong sporttalent

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès akte van de tussentijdse evaluatie 2017 van het 'BE GOLD-project' rond jong sporttalent. 

Het BE GOLD-project wil specifieke projecten promoten op het gebied van opsporing, ontplooiing en begeleiding van jong sporttalent, dit met het oog op een betere professionalisering van de begeleiding op middellange en lange termijn. Het project heeft als doel het behalen van een top-8 plaats op de Olympische zomer- en winterspelen (2018-2020-2022-2024).

BE GOLD is gebaseerd op een samenwerking tussen verschillende institutionele partners:

  • het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
  • de Fédération Wallonie-Bruxelles via de Algemene Directie van de Sport (ADEPS)
  • de Vlaamse Gemeenschap via Sport Vlaanderen
  • de Duitstalige Gemeenschap
  • de federale overheid via specifieke steun van de Nationale Loterij

Deze samenwerking ging van start in 2004 en werd verlengd via een nieuwe overeenkomst voor de periode 2015-2022.  

De tussentijdse evaluatie onderstreept duidelijk de meerwaarde van het BE GOLD-project voor de jonge sporttalenten. De positieve elementen van het project pleiten voor een verderzetting van de overeenkomst voor de periode 2018-2022. De ministerraad gaat dan ook akkoord met de verlenging van de overeenkomst voor 2018-2022.