07 jan 2005 01:00

Twee wierookproducten moeten van de markt

Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte haalt twee wierookproducten van de markt. Minister van Leefmilieu Bruno Tobback had, naar aanleiding van een onderzoek van Test-Aankoop, hierover een onderzoek laten uitvoeren bij het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). De resultaten tonen aan dat beide producten te hoge concentraties van de kankerverwekkende stoffen benzeen en formaldéhyde in de lucht achterlaten na verbranding.

Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte haalt twee wierookproducten van de markt. Minister van Leefmilieu Bruno Tobback had, naar aanleiding van een onderzoek van Test-Aankoop, hierover een onderzoek laten uitvoeren bij het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). De resultaten tonen aan dat beide producten te hoge concentraties van de kankerverwekkende stoffen benzeen en formaldéhyde in de lucht achterlaten na verbranding.

In november publiceerde consumentenorganisatie Test-Aankoop een artikel over het gebruik van luchtverfrissers in huis en hun schadelijke gevolgen. "Aangezien dit een nieuwe markt is die gestaag groeit hebben we dan ook niet geaarzeld om hun testen door een erkend labo te laten overdoen", zegt minister Tobback. Uit de resultaten blijkt dat één soort wierookstokjes en één soort wierookkegeltjes na verbranding de toegelaten normen voor formaldéhyde en benzeen overschrijden. "Na het onderzoek van Test Aankoop hebben de producenten hun producten uit voorzorg al uit de rekken gehaald, maar na deze resultaten halen we ze definitief van de markt", zegt minister Demotte. En dit op basis van het duidelijk vastgestelde gevaar voor de volksgezondheid. Het gaat om de wierookkegeltjes Drake Floralis en over de wierookstokjes van Ushuaia Fleur de Vanille. Beide producten ondergingen drie tests. In de eerste plaats werd nagegaan of de toegestane waarden aan formaldéhyde en benzeen in het product zelf overschreden waren. Deze test was negatief, er werd geen inbreuk vastgesteld tegenover de geldende normen. Daarnaast werden de vrijgekomen stoffen in de woning gemeten na verbranding van beide producten. Hierbij werd wel een overschrijding vastgesteld van de WHO-normen. Omdat er in een woning steeds sprake kan zijn van een cocktaileffect door de andere producten die aanwezig zijn, werden de testen nogmaals overgedaan in een gestandaardiseerde testomgeving. Ook hier werden ernstige overschrijdingen vastgesteld van de toegestane hoeveelheid formaldéhyde en benzeen in de lucht na verbranding. Minister van Volksgezondheid Demotte haalt de twee producten daarom ook definitief van de markt. "Daarnaast willen we ook zo snel mogelijk met de producenten samenzitten", zegt minister Tobback. "De aanwezige stoffen in zo'n luchtverfrisser overschrijden de normen niet, maar wat ze bij gebruik achterlaten in de lucht is niet zonder gevaar." Tobback vindt dat de sector op zijn minst de plicht heeft om meer informatie te geven aan de consument over hoe hun producten te gebruiken zonder daarbij de normen te overschrijden. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft hierover indicatieve normen en het Vlaams gewest heeft als één van de eerste in Europa sinds november vorig jaar interventienormen ontwikkeld. "Samen met de gewesten werken wij al geruime tijd om het productbeleid optimaler in te zetten in de strijd tegen binnenhuisvervuiling", zegt Tobback. "Ons land zal dan ook blijven aan de kar trekken om Europese normen voor het binnenhuismilieu te ontwikkelen. Als je weet dat we ongeveer 80 procent van onze tijd binnenskamers doorbrengen dan moeten zowel producent als consument bewuster omgaan met chemische producten en hun uitstoot." Voor meer info: Vicky Willems Woordvoerster minister Tobback 0473/30.31.20 Michèle Vanderplaetsen woordvoerster minister Demotte 0496/61.69.41