20 okt 2023 17:00

Tweede beheerscontract universele postdienstverplichtingen (2024-2028)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het ontwerp van beheerscontract tussen de Staat en bpost inzake de universele postdienstverplichtingen voor de periode 2024-2028.

Het huidige beheerscontract loopt ten einde op 31 december 2023. Dankzij dit nieuwe contract wordt continuïteit verzekerd in een kwaliteitsvolle postbedeling voor alle burgers in het land. De dienstverplichtingen in het nieuwe contract zijn grotendeels dezelfde als die in het huidige, met een aantal toevoegingen en wijzigingen die moeten bijdragen aan de ecologische verduurzaming en aan een betere klantenservice door bpost. Dit beheerscontract heeft geen impact op de begroting. Net zoals in het vorige beheerscontract zijn de nodige mechanismen voorzien opdat dit beheerscontract niet zou leiden tot een compensatie door de Staat.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Het ontwerp van beheerscontract wordt voorgelegd aan bpost.