18 jun 2021 17:46

Tweede deel van het programma 2021 van leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès,  minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir akkoord met het tweede deel van het programma 2021 van leningen van staat tot staat.

De ministerraad gaat akkoord met:

  • een staatslening voor een bedrag van 8 miljoen euro ten gunste van Mali voor het tweede deel van het project voor versterking van het drinkwatervoorzieningssysteem in Senou, een gemeente in het district Bamako
  • de verlenging met drie jaar, tot en met 21 november 2024, van de geldigheidsduur van de staatslening voor een bedrag van 11.468.285 euro ten gunste van Kenia voor de financiering van het tweede deel van de derde fase van het ‘IT county connectivity’-project
  • de verlenging met drie jaar, tot en met 10 november 2024, van de geldigheidsduur van de staatslening voor een bedrag van 3.811.225,36 euro ten gunste van Burkina Faso voor de financiering van een project voor drinkwatervoorziening voor diverse locaties, waar de bevolking die moest wijken voor de nieuwe luchthaven van Dosin, gevestigd zal worden

De staatsleningen worden door België toegekend aan ontwikkelingslanden met het oog op de financiering tegen gunstige voorwaarden van de uitvoer van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten. Ze hebben een tweeledig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling van de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie ondersteunen door onze export te bevorderen. Door het schenkingselement zijn de staatsleningen ook een instrument van Belgische ontwikkelingssamenwerking.