15 dec 2023 18:34

Tweede deel van het programma 2023 voor de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een gebonden staatslening voor Moldavië.

Het betreft een gebonden staatslening van 12.000.000 euro voor een project voor drinkwaterinstallaties in negen dorpen in Moldavië uit te voeren door de firma Bosaq. Het project komt ten goede aan minstens 55.000 inwoners.

De kosten van Enabel voor de opvolging van dit project worden gedragen door de FOD Financiën/Finexpo.