30 sep 2022 15:28

Tweede verlenging van steunzones en steunmaatregel voor werkgevers getroffen door een natuurramp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed over de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en de invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp.

In de eerste plaats voorziet het voorontwerp van wet in de aanpassing van de wet van 15 mei 2014 over de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance zodat de gewesten voor een tweede keer de mogelijkheid krijgen om de toepassingsperiode van de door hen voorgestelde steunzones te verlengen. Om dit mogelijk te maken wordt met dit voorontwerp de maximale toepassingsduur van de bestaande steunzones verlengd van zeven jaar en zes maanden naar negen jaar en zes maanden.

Daarnaast bevat dit voorontwerp een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing met als doel de werkgevers te ondersteunen die werden getroffen door een natuurramp, in het bijzonder de in de Vesdervallei gelegen werkgevers die in juli vorig jaar ten gevolge van de overstromingen schade hebben geleden. Deze maatregel zorgt voor een significante verlaging van de loonkost, zodat het voor deze werkgevers gemakkelijker wordt om het aantal arbeidsplaatsen op peil te houden, en deze door de economische gevolgen die worden veroorzaakt door de natuurramp niet verloren hoeven te gaan.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.