05 jul 2013 11:20

Tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

10 juli 2013 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 2,5% voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen, krijgen een korting van 1,25% door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.


Meer inlichtingen krijgt u bij uw controle der directe belastingen of bij de Dienst der Voorafbetalingen via het nummer: 02/576.40.40.
Een gedetailleerde brochure is op eenvoudige aanvraag bij die dienst verkrijgbaar.
Meer inlichtingen zijn ook beschikbaar via de internetsite van de Federale Overheidsdienst Financiën http://financien.belgium.be