04 jul 2014 10:27

Tweede vervaldag voorafbetalingen

10 juli 2014 is de tweede vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 1,88 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 0,94 % door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Meer inlichtingen kunnen bekomen worden bij de controle der directe belastingen, bij de Dienst der Voorafbetalingen via het nummer: 02/5764040 of op de site van de FOD Financiën http://financien.belgium.be.
Er is ook een gedetailleerde brochure, op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar bij de Dienst der Voorafbetalingen.