19 sep 2014 14:04

Tweejaarlijkse vergadering Internationale Walvisvaartcommissie

Deze week vond van 11 tot en met 18 september de tweejaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) plaats. Het IWC is opgericht in 1946 en telt momenteel 88 leden. De Commissie houdt zich bezig met de instandhouding en het beheer van populaties van grote walvissen (alle baleinwalvissen, de potvis en een grote spitssnuitdolfijn) en de regulering van de walvisvaart. België – vertegenwoordigd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu –  is sinds 2004 lid en was de voorbije twee jaar ondervoorzitter.

Ons land speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in het dossier van botsingen tussen walvissen en schepen en zat de IWC Ship Strike Working Group voor. Dankzij de Belgische inspanningen is er een pak vooruitgang geboekt bij het zoeken naar oplossingen voor deze problematiek, waarvoor ons land overigens ook gefeliciteerd werd door de andere leden van het IWC.

Een belangrijk nieuw element voor de vergadering van dit jaar was de veroordeling van Japan door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag voor zijn walvisvaartprogramma in de wateren rond Antarctica, zogenaamd voor wetenschappelijke doeleinden. Japan heeft dit programma gestopt; het  houdt in het bestaande programma in het noordelijk deel van de Stille Oceaan rekening met deze veroordeling en verminderde het aantal walvissen dat zal worden gedood. Toch heeft het land aangegeven een nieuw programma voor wetenschappelijke walvisvangst te ontwikkelen rond Antarctica, dat zal starten in 2015. Een voorstel voor de commerciële jacht op een klein aantal dwergvinvissen in Japanse kustwateren werd niet aanvaard door de IWC. Tijdens de meeting uitten veel landen hun bezorgdheid over de commerciële walvisjacht in Noorwegen en vooral IJsland, met een stijgend aantal dieren dat gedood wordt en een stijgende internationale handel in walvisvlees tot gevolg.

Daarnaast werden nieuwe jachtquota afgesproken voor de traditionele walvisjacht door lokale gemeenschappen in Groenland. Voor deze traditionele walvisvangst gelden bindende voorwaarden, zoals de niet-commerciële aard, het lokaal gebruik, en de afhankelijkheid van lokale gemeenschappen van deze voedselvoorziening. Het aantal gedode walvissen mag geen bedreiging vormen voor de betrokken populatie.

Hoewel er al een groot walvisreservaat rond de Zuidpool bestaat, is er tijdens de vergadering geen consensus gekomen voor een nieuw reservaat in de zuidelijke Atlantische Oceaan.

Ten slotte werd dringend actie gevraagd voor 2 dolfijnachtigen op de rand van uitsterven.

Het nieuwe voorzitterschap voor de komende twee jaar zal waargenomen worden door de Zwitserse vertegenwoordiger, met de volle steun van België. De Belgische commissaris heeft omwille van gezondheidsredenen zijn kandidatuur voor het voorzitterschap moeten intrekken. België heeft daarom gekozen om zich te laten vervangen door de Zwitserse commissaris – in plaats van de Japanse ondervoorzitter – die net als ons land lid is van de groep die de walvissen willen beschermen.

Contact

Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90