25 jul 2008 12:45

Tweetalige adjuncten in de federale besturen

Overgangsperiode voor de aanwijzing van tweetalige adjuncten verlengd

Overgangsperiode voor de aanwijzing van tweetalige adjuncten verlengd

Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 16 mei 2003 wijzigt, betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten. De overgangsmaatregel wordt verlengd tot 31 december 2008.

In de overgangsperiode kan men de besturen aanduiden die instaan voor de eenheid van rechtspraak en kan men bij de eentalige hoofden van die besturen een tweetalige adjunct van de andere taalrol aanwijzen die houder is van een certificaat taalkennis.