11 dec 2021 12:55

Twintigste wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir akte van een oriëntatienota en bevestigt de deelname van België aan de twintigste wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-20) tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2025.