13 apr 2021 11:57

UBO-REGISTER: VERLENGING TERMIJN VOOR HET UPLOADEN VAN BEWIJSSTUKKEN TOT 31 AUGUSTUS 2021

Op initiatief van Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, stelde de FOD Financiën  aangepaste FAQ op om de informatieplichtigen maximaal te ondersteunen bij het volgen van de nieuwe regels op het vlak van het UBO-register. Tegelijkertijd wordt de uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-Register verlengd tot 31 augustus 2021. Dankzij die verlenging hebben de informatieplichtigen de nodige tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden dat zij vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties ondergaan. In die tussentijd zal de FOD Financiën ook werk maken van een gebruiksvriendelijke e-service.

De bestaande FAQ en gebruikershandleidingen met betrekking tot het UBO-register zijn bijgewerkt. Over de bewijsstukken die moeten worden toegevoegd, is er voortaan toelichting.

Het uploaden van de verplichte bewijsstukken en de jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-register is verlengd tot 31 augustus 2021, in plaats van 30 april 2021.

In de komende maanden zal gesleuteld worden aan het gebruikersgemak van de e-service UBO-register.

  • Nieuwe koppelingen zullen toelaten om eenvoudiger documenten toe te voegen in het UBO-register. Zo is een rechtstreekse koppeling met publicaties in de bijlage van het Belgisch Staatsblad voorzien.
  • Een nieuwe module zal mandatarissen in staat zal stellen alle entiteiten te beheren waarvoor een jaarlijkse bevestiging en/of waarvoor een bewijsstuk moet komen.
  • Elektronische aandelenregisters, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen worden beschouwd als authentieke bronnen. Deze authentieke bronnen zullen gekoppeld worden aan het UBO-register.

Bovendien ontvangt vanaf nu elke wettelijke vertegenwoordiger voor zijn onderneming in zijn berichtenbox op het MyMinfin-portaal één maand vóór de uiterste datum een herinnering aan de verplichting om de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken of te bevestigen dat die gegevens nog actueel zijn.

Het UBO-register is een gecentraliseerd register dat informatie bevat over de uiteindelijke begunstigden van juridische entiteiten bedoeld in de anti-witwaswet. Deze entiteiten vormen de “informatieplichtigen” waaronder vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën. Dit register heeft tot doel om de natuurlijke personen te identificeren die een zeggenschap of controle uitoefenen over de informatieplichtige of die de uiteindelijke eigenaar zijn van een informatieplichtige. Het gaat er dus om de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de onderliggende misdrijven te versterken door de informatie te consolideren over wie er effectief achter een entiteit staat of economisch voordeel haalt uit de entiteit.