29 mei 2019 17:15

Uitbetaling van het mobiliteitsbudget in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitbetaling van het resterende saldo van het mobiliteitsbudget in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp heeft als doel om artikel 23 van de wet van 17 maart 2019 over de invoering van een mobiliteitsbudget uit te voeren. Deze wet creëert de mogelijkheid voor werknemers om hun (recht op een) bedrijfswagen om te ruilen voor een mobiliteitsbudget, waarvan het eventuele resterende saldo wordt uitbetaald aan de werknemer. Dit ontwerp zorgt er nu voor dat het uitbetaalde saldo van het mobiliteitsbudget deel uitmaakt van het gemiddelde dagloon voor de berekening van de prestaties in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip 'gemiddeld dagloon' wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht