22 apr 2022 15:33

Uitbouw van de e-Box

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een voorontwerp van wet goed inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box.

De voornaamste krachtlijnen van dit voorontwerp zijn de volgende:

  • het antwoord van burgers en ondernemingen op een e-Boxbericht van een overheidsinstantie wordt wettelijk verankerd
  • het wordt mogelijk voor de verleners van een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende verzending om in een eerste fase notificaties te sturen naar burgers en ondernemingen 
  • in overeenstemming met de wetgeving inzake fiscale dematerialisatie dienen de houders van een ondernemingsnummer uiterlijk tegen 1 januari 2025 hun e-Box te gebruiken
  • de overheidsinstanties die een groot aantal aangetekende zendingen versturen, zullen deze tegen uiterlijk 1 januari 2025 elektronisch verzenden via de e-Box
  • het tijdstip van elektronische verzending en ontvangst van een e-Boxbericht alsook de aanvang van een termijn worden als aanvullend recht bepaald

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 2019 inzake elektronische uitwisseling van berichten via de eBox