08 sep 2023 17:24

Uitbreiding aantal leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat toelaat de Studiecommissie voor de vergrijzing uit te breiden met twee nieuwe leden.

Het gaat om:

  • één lid op voordracht van de minister van Pensioenen, gekozen uit de ambtenaren van de studiedienst of een andere dienst van de Federale Pensioendienst
  • één lid op voordracht van de minister van Zelfstandigen, gekozen uit de ambtenaren van de studiedienst of een andere dienst van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De einddatum van het (eerste) mandaat van deze twee nieuw te benoemen leden zal samenvallen met de einddatum van het mandaat van de andere leden van de Studiecommissie, met name 1 september 2028.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.