16 dec 2022 17:53

Uitbreiding regelgeving castratie van biggen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitvoering van castratie van biggen onder voorwaarden uitbreidt.

Het castreren van biggen is een chirurgische ingreep die momenteel is voorbehouden aan dierenartsen die hiervoor verdoving gebruiken. Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid om een afwijking van de uitvoering van de huidige wetgeving toe te staan aan de verantwoordelijken voor de biggen.

Deze afwijking geldt enkel voor de eigen biggen van maximaal 7 dagen oud waarbij de ingreep gebeurt onder het directe toezicht van de erkende bedrijfsdierenarts, die hiervoor zijn schriftelijke toestemming dient te geven. Deze arts is ook de enige die de nodige geneesmiddelen mag verstrekken.