15 jul 2016 16:09

Uitbreiding regeling van loopbaanonderbreking voor gouverneurs en arrondissementscommissarissen in Vlaanderen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters akkoord met de uitbreiding van de regeling voor de loopbaanonderbreking van gouverneurs en arrondissementscommissarissen in Vlaanderen.

De Vlaamse regering wenst wijzigingen aan te brengen in de bepalingen van de rechtspositieregeling van de gouverneurs en arrondissementscommissarissen inzake loopbaanonderbreking. Deze rechten worden toegekend na akkoord van de federale regering.

De regeling van loopbaanonderbreking wordt als volgt uitgebreid:

  • in geval van bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid kan een volledige onderbreking van de loopbaan worden genomen van één week en verlengbaar met één week, voor de bijstand of de verzorging van een minderjarig kind als gevolg van een zware ziekte
  • in geval van ouderschapsverlof: vier maanden in plaats van drie maanden, volgens de Europese regelgeving en verhogen van de leeftijdsgrens tot twaalf jaar