16 mei 2013 16:32

Uitbreiding van de bevoegdheden van de Fiscale Bemiddelingsdienst

Vanaf 20 mei 2013 kan de Fiscale Bemiddelingsdienst nu ook tussenkomen bij de administratie voor een  burger of een onderneming die recht heeft op een ambtshalve ontheffing. 

Door de wet van 29 april (Belgisch Staatsblad van 10 mei 2013) is de mogelijkheid tot bemiddeling uitgebreid tot de gevallen waarin een ambtshalve ontheffing, dit wil zeggen een vermindering van de belasting, kan worden verleend. Wanneer de overbelasting voortvloeit uit materiële vergissingen of blijkt uit nieuwe stukken of feiten, die de belastingplichtige omwille van geldige redenen slechts laattijdig inriep, kan een amtshalve ontheffing worden toegekend.

Tot nu kon de Fiscale Bemiddelingsdienst inzake de vestiging van inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen enkel tussenkomen wanneer het niet-akkoord geformaliseerd was door een tijdig ingediend bezwaarschrift.


De Fiscale Bemiddelingsdienst is sedert juni 2010 operationeel. Bij blijvende geschillen inzake de toepassing van fiscale wetgeving verzoent deze dienst het standpunt van de belastingplichtige (burger of onderneming) met dat van de federale belastingadministratie.