08 jun 2018 17:51

Uitbreiding van de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Mobiliteit François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen uitbreidt.

Sinds eind 2016 worden documenten die de kilometerhistoriek van voertuigen weergeven, de car-pass, uitgereikt, in toepassing van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen. Deze wet voorziet dat de verkoper van een tweedehandsvoertuig de car-pass moet afleveren aan de koper ervan, behalve als deze laatste een vakman is.

Het voorontwerp zorgt voor een nog betere bescherming van de (kandidaat) koper van een occasievoertuig. De car-pass zal voortaan meer relevante informatie bevatten die verband houdt met de waarde en/of met de gebruiksmogelijkheden van het voertuig. De volgende gegevens zullen worden toegevoegd:

  • de euronorm
  • de CO2-uitstoot
  • de verplichting het voertuig eerst een technische keuring na ongeval te laten ondergaan vooraleer het terug in het verkeer mag worden gebracht
  • de terugroepacties waaraan voor het voertuig geen gevolg werd gegeven

Dit voorontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met de partners van de vzw Car-Pass (Febiac, Traxio, Goca, VAB en Touring Club).

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen