15 mrt 2012 22:03

Uitbreiding van de vereenvoudigde belastingaangifte

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere een ontwerp van koninklijk besluit goed dat in 2012 de vereenvoudigde aangifte van personenbelasting uitbreidt*.

Het ontwerp breidt de pilootprojecten van vooringevulde belastingaangiften uit die in  2010 en 2011 naar bepaalde belastingplichtigen werden gestuurd. De vereenvoudigde aangifte wordt vanaf aanslagjaar 2012 opgestuurd naar alle belastingplichtigen die die een pensioen ontvangen bedoeld onder kader 5A van de aangifte en niet enkel naar zij die een wettelijk pensioen ontvangen. Daarnaast zullen de belastingplichtingen die in 2011 een vooringevulde aangifte ontvingen en die een correctie aanbrachten er in 2012 opnieuw een krijgen, zelfs indien ze niet meer aan de voorwaarden voldoen.

* tot wijziging van art. 178 van het KB/WIB 92.