27 apr 2012 12:59

Uitbreiding van het FEDCOM-contract van de federale overheidsdiensten

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel het FEDCOM-contract uit te breiden. 

FEDCOM is een federaal project dat bedoeld is om de boekhouding van de federale overheid te moderniseren op basis van een algemene, budgettaire en analytische boekhouding. Het project werd aangevat in 2007. Het wordt gecoördineerd door de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.

FEDCOM is ook de naam van de nieuwe computerapplicatie waarin die boekhouding is geïnformatiseerd. De uitbreiding van het contract betreft het in stand houden van de ploeg nieuwe projecten bij FEDCOM functionele ondersteuning en het invoeren van een contract life cycle management.