14 apr 2023 15:44

Uitbreiding van lijst van nooddiensten met hulplijnen voor gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst van nooddiensten die van op een afstand hulp bieden uitbreidt met hulplijnen ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld.

De lijst van de nooddiensten die van op afstand hulp bieden wordt uitgebreid met:

  • de hulplijn “Ecoute Violences Conjugales”, bereikbaar op het nummer 0800 30 030
  • de hulplijn van de vzw “SOS VIOL”, bereikbaar op het nummer 0800 98 100
  • de hulplijn “Hulplijn voor burgers met vragen over geweld, mishandeling en kindermishandeling”, bereikbaar op het nummer 1712

De luister- en hulplijnen tegen geweld hebben als eerste opdracht slachtoffers van gendergerelateerd, intrafamiliaal en partnergeweld te aanhoren en voor te lichten. Ze zijn eveneens toegankelijk voor naasten, professionals maar ook daders. Vervolgens helpen ze de slachtoffers op weg naar de aangepaste begeleidingsdiensten.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State, het Overlegcomité en het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten