17 jun 2022 16:15

Uitfasering van biobrandstoffen op basis van palm- of sojaolie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed over de uitfasering van biobrandstoffen op basis van palm- of sojaolie.

Dit voorontwerp van wet wijzigt de wet over de duurzame biobrandstoffen die fossiele motorbrandstoffen moeten bevatten op twee punten.

Het gebruik van palmolie of sojaolie in motorbrandstoffen wordt, onder meer gezien het grote risico op ontbossing dat gepaard gaat met de teelt van deze grondstoffen, uitgesloten van de berekening van het aandeel in de biobrandstoffen tegen respectievelijk 1 januari 2023 en 1 juli 2023. Anderzijds worden bepaalde elementen van de wet verduidelijkt.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten