24 nov 2006 16:00

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurde het voorstel van minister van Middenstand en Landbouw Sabine Laruelle goed dat een uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten instelt. Het voorstel legt de beslissingen die de ministerraad tijdens het begrotingsconclaaf over de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen nam, vast in de regelgeving. Vanaf 1 januari 2007 koppelt men de uitkeringen voor invaliditeit na stopzetting van de beroepsactiviteit aan het minimumpensioen voor loontrekkenden. Er komt een categorie samenwonende. De uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid koppelt men aan het minimumpensioen van de zelfstandigen. Ook daar komt een categorie samenwonende. De uitkeringen voor invaliditeit zonder stopzetting van beroepsactiviteit koppelt men aan de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid. Ook daar komt een categorie samenwonende. Daarnaast blijven de samenwonenden een uitkering ontvangen die ten minste gelijk is aan de uitkering die ze nu ontvangen. Vanaf 1 januari 2007 is de uitkering voor werkonbekwame alleenstaande en zelfstandigen met gezinslast 2% hoger. De forfaitaire bijdrage voor derden die hulp bieden aan een werkonbekwame zelfstandige met personen ten laste bedraagt voortaan 10,4466 euro (met index 103,14), zoals dat ook voor de werknemers geldt.