06 okt 2004 12:00

uitnodiging: 100 jaar Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

In 1897 was er een Wereldtentoonstelling aan het Jubelpark te Brussel. Omdat
men schrik had voor een cholera epidemie - er was er nog een geweest in 1892
in Antwerpen - werd tijdens de tentoonstelling een "Afdeling Hygiëne"
opengehouden. Deze lag aan de oorsprong van het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid, een Instelling die vandaag meer dan 500 werknemers telt.
Gezien het instituut pas in 1904 een duidelijk juridisch statuut kreeg, werd
besloten het jaar 1904 als officiële startdatum van het instituut te
aanzien. Daarom wordt het eerste eeuwfeest van het WIV pas dit jaar gevierd.

In 1897 was er een Wereldtentoonstelling aan het Jubelpark te Brussel. Omdat men schrik had voor een cholera epidemie - er was er nog een geweest in 1892 in Antwerpen - werd tijdens de tentoonstelling een "Afdeling Hygiëne" opengehouden. Deze lag aan de oorsprong van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, een Instelling die vandaag meer dan 500 werknemers telt. Gezien het instituut pas in 1904 een duidelijk juridisch statuut kreeg, werd besloten het jaar 1904 als officiële startdatum van het instituut te aanzien. Daarom wordt het eerste eeuwfeest van het WIV pas dit jaar gevierd.

Donderdag 7 oktober zal tijdens de Academische Zitting de Directeur van het WIV een overzicht geven van de historiek van het instituut en daar lessen uit trekken voor het toekomstig beleid. Voogdijminister Demotte zal aantonen dat een instelling als het WIV een dagelijks werkinstrument is voor de Minister van Volksgezondheid. Verder wordt er gesproken over de rol van het WIV bij de controle van de voeding. Een woordvoerder van de Europese Commissie zal spreken over de rol van het WIV als toekomstige Belgische partner van het "European Centre for Disease Prevention and Control" dat binnenkort van start gaat in Stockholm. Gewezen Europees Commissaris voor Onderzoek, Philipppe Busquin, zal spreken over de plaats van het Belgische biomedische onderzoek in de Europese onderzoeksruimte. Er wordt tenslotte van de academische zitting gebruik gemaakt om de resultaten van de epidemiologische evaluatie door het WIV, van het gezondheidsimpact van de dioxinecrisis van 1999, voor te stellen. Plaats: WIV, J. Wytsmanstraat 14-16, 1050 Brussel / Zaal Nelis Datum: donderdag 7 oktober vanaf 10.30 Na de Academische Zitting volgt er een receptie met hapjes. Vragen zullen kunnen gesteld worden aan Minister Demotte en Dr Godfried Thiers, directeur van het WIV. Voor verdere informatie over het WIV zie www.iph.fgov.be contactpersoon voor de pers: Inge Jooris 02/214 42 96 0475/80 04 87