22 apr 2004 19:56

Uitnodiging gezamenlijke vergadering België en Groothertogdom Luxemburg

Op 28 april 2004 vindt in Gaischel, op de Belgisch - Luxemburgse grens, een eerste gezamenlijke vergadering plaats van de regeringen van België en van het Groothertogdom Luxemburg. Deze gemeenschappelijke ministerraad is het gevolg van de wens van beide regeringen om de samenwerking tussen België en Luxemburg, die nu reeds zeer nauw is in het kader van de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de Benelux, verder te verdiepen.

Op 28 april 2004 vindt in Gaischel, op de Belgisch - Luxemburgse grens, een eerste gezamenlijke vergadering plaats van de regeringen van België en van het Groothertogdom Luxemburg. Deze gemeenschappelijke ministerraad is het gevolg van de wens van beide regeringen om de samenwerking tussen België en Luxemburg, die nu reeds zeer nauw is in het kader van de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de Benelux, verder te verdiepen.

Bedoeling is om deze samenwerking uit te breiden naar andere domeinen en aldus eens te meer een voorloper te zijn in het lopende Europese integratieproces. Inderdaad, zoals de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie in 1922 een voorloper en wegbereider was van de Europese Economische Gemeenschap en van de Economische en Monetaire Unie, moet de verdiepte samenwerking tussenbeide landen de voorloper en wegbereider worden van een politieke unie binnen Europa. Het is dan ook geen toeval dat deze eerste gemeenschappelijke ministerraad plaats vindt op de vooravond van de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004. Tijdens de vergadering zal een Gemeenschappelijke Verklaring worden goed gekeurd die de afgelopen maanden werd opgesteld door hoge ambtenaren van beide landen, conform de krachtlijnen die op 30 januari 2004 door de Ministerraad werden goedgekeurd. Verder zal een actieplan worden besproken met concrete initiatieven voor de volgende jaren en nota worden genomen van een inventaris van de reeds bestaande samenwerkingsvormen. Tot slot zal ook de creatie van een gezamenlijke Belgisch-Luxemburgse website worden goedgekeurd. Programma. 08h30 Check-In pers te Melsbroek 09h00 Vertrek militaire luchthaven Melsbroek (regeringsvliegtuig) 09h30 Aankomst luchthaven Luxemburg - Transfer naar Gaichel 10h00 Werkvergadering 11h30 Persconferentie 12h00 Werklunch 14h00 Einde - Terugkeer naar luchthaven Luxemburg 14h45 Vertrek 15h15 Aankomst Melsbroek Praktische info. De Pers die wenst deel te nemen aan dit evenement diet zich voorafgaand te accrediteren bij de Luxemburgse autoriteiten. Het accreditatieformulier werd u reeds bezorgd door Buitenlandse Zaken, maar u vindt het hierbij nogmaals in bijlage. Indien u wenst mee te reizen met het regeringsvliegtuig dient u zich voor morgenavond in te schrijven via de Persdienst van de Premier via e-mail aan nicky.bellemans@premier.fed.be. De vergadering gaat door in: Hotel Le Gaichel 5, route de Mersch L-8469 Eischen