22 nov 2013 12:58

Uitnodiging jaarforum FRDO 26 november en perslunch

Volgende dinsdag 26 november organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling zijn jaarforum “De uitdaging voor een duurzaam België: governance, innovatie en financiering van een koolstofarme samenleving”. We nodigen u hierbij uit voor dit forum en voor de perslunch, die plaatsvindt om 12u45 in de Financietoren te Brussel.

Kan België zijn uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent verminderen tegen 2050? Op welke manier, en tegen welke prijs? Deze vragen komen aan bod tijdens het forum. We vertrekken van  een recente studie van onderzoekcentra CLIMACT en VITO over dit thema, en bekijken wat overheden, maar ook organisaties en burgers, kunnen bijdragen tot deze “koolstoftransitie”.
In de namiddag gaan we dieper in op de innovatie die nodig is om tot een koolstofarme maatschappij te komen, en de manier waarop we deze transitie kunnen financieren. Onder meer de investeringen in een aangepast elektriciteitsnetwerk komen aan bod, en Geert Van Hootegem zal het hebben over innovaties in onze manier van werken. De keynote speech over duurzaamheid, innovatie en financiering komt van Luc Soete, rector universiteit Maastricht.
U vindt het volledige programma op onze site.
Tijdens de middagpauze is er om 12u 45 een perslunch waarop Jean-Pascal van Ypersele, ondervoorzitter van het IPCC, commentaar zal geven bij de Klimaattop van Warschau. Magda Aelvoet zal als nieuwe voorzitster van de FRDO ook een toelichting geven. Een aantal sprekers zal eveneens aanwezig zijn:  de lijst met cv vindt u hier.
Graag een seintje indien u het forum en/of de perslunch zal bijwonen, en of u een interview wenst: koen.moerman@frdo.be  

Contact:
Jan De Smedt jan.desmedt@frdo.be 02/7433152
Koen Moerman koen.moerman@frdo.be 02/7433157  of 0473/321 387
Federale Raad Duurzame Ontwikkeling
Kruidtuinlaan 50 b70
1000 Brussel 
02/7433150 | mail@frdo-cfdd.be | www.frdo-cfdd.be